Yangın Merdiveni Yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmeliği


Yapılarda yangın merdiveni yönetmeliği esaslarına bakıldığında bodrum katlar dahil olmak üzere 4 katı geçmeyen binalar ve tek bir kullanıma dahil olan bir yapıda veya ayrılmış bölüm içerisindeki kaçışlar; arada olan mesafeye bakılmaksızın normal merpenlerle sağlanılabilir. Bu merpenlerde başka bir özellik aranmamaktadır.

İlk kısımda belirtilenler haricinde kalan binalarda, yapı içindeki bir noktadan çıkış kapısına kadar uzaklık 20 metreyi geçmemelidir. İki veya daha fazla ara katı olmayan dairelerde tek kapı bulunuyorsa bu kapı üst kata düzenlenemiyor. Üst kattaki döşeme alanı, daire için ayrı bir çıkış noktası sağlamıyorsa 70 metrekareden fazla olamaz.
 
İkiden çok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kapı bulunması hâlinde, bu kapı üst katta düzenlenemez. Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir yangın merdiveni çıkışı sağlanmadıkça 70 m2’yi aşamaz.

Bina biriminin sahip olduğu bütün çıkışlar, kaçış merpenleri veya güvenli bir alana ulaşılacak şekilde dizayn edilmelidir. Kaçış mesafesi, kapının başlangıcı esas alınarak ölçülür. Apartman dairesinde iki kapı varsa, sadece kaçış uzaklığı en uzaktaki kapı dikkate alınarak iki ayrı doğrultuda kaçış imkanı sağlanmalıdır. Bu mesafe en uzaktaki kapıdan sonraki her kapıdan başlanarak ölçülmelidir.

Yangın merdiveni yönetmeliği incelendiğinde kaçış mesafeleri uygun olduğu taktirde, sadece bina konumunda olan ve konut projesi içinde yer alan binalarda kaçış maddeleri şu şekildedir:

- Bina yüksekliği 21.5 metrenin altında olan yapılarda korunmasız olan normal merpen yolu kaçış yolu olarak kabul edilir. Başka bir çıkış yolu aranmamaktadır

- Binanın yüksekliği 21.5 metreden fazla ve 30.5 metreden az ise, en az 2 ayrı yapıda merpen düzenlemesi yapılmaktadır. Bu merpenlerin birisi zorunlu olarak korunumlu olmalıdır ve her daireden bu merpene ulaşılması gerekmektedir.

- Yükseklik 30.5 metre ile 511.5 metre arasında ise, iki merpen yolu da korunumlu olmak zorundadır. Bu merpenlerin en az birinde yangın güvenlik salonu bulunmalı ve basınçlandırma yapılmış 2 kaçış merpeni olmalıdır.
Bina yapılarının farklı amaçlarla kullanılan bodrum katları için ortak bir yapısı ve bu merpenlerin önünde ise yangın koruma sistemi düzenlenmesi zorunludur.

KATEGORİLER

Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ